Beretning fra årets storkredsgeneralforsamling

Mandag aften blev årets generalforsamling for Det Konservative Folkeparti i Nordjyllands Storkreds afholdt. Det skete i god ro og orden.

I år blev den afholdt i Restaurant Skydepavillonen, der ligger lige ved foden af Aalborg-tårnet. Aftenen blev indledt med spisning, og menuen var – traditionen tro – stegt flæsk med persillesovs, der jo er Danmarks nationalret.

Mange var mødt frem til årets generalforsamling.

 

For at holde en anden tradition i hævd, så blev selve generalforsamlingen indledt med at synge »Blæsten går frisk over Limfjordens vande« (1939). Aftenens dirigent var N.P. Kjærgaard – tidligere byrådsmedlem og rådmand i Aalborg.

Storkredsformanden, Claus Bakkeløkken Bunk fra Aalborg, aflagde sin beretning om det sidste foreningsår. Det var et år, hvor vi havde hele to valg – og det var organisatorisk udfordring, når alt er baseret på frivilligt arbejde. Under sin beretning fremhævede storkredsformanden fire medlemmer fra de nordjyske vælgerforeninger, der blev hyldet for en særlig indsats sidste år.

Hyldest af fire medlemmer fra forskellige vælgerforeninger fra hele den nordjyske region.

Efter beretningen blev regnskabet præsenteret af Jørgen Ravn Christensen, der er økonomisk ansvarlig i bestyrelsen. Det var et tilfredsstillende regnskab og blev godkendt enstemmigt af de fremmødte.

Før pausen kom partiformand – Søren Pape Poulsen – på banen for at give en landspolitisk orientering. Det blev blandt andet til orientering om situationen med coronavirus og hvilke tiltag, der var undervejs. Derudover fyldte de kommende forhandlinger om klimahandlingsplanen, og Søren fortalte om et besøg i Indien, hvor der er store muligheder for danske virksomheder med hensyn til eksport af vores grønne teknologi. Efterfølgende tog Søren Pape imod spørgsmål fra salen.

Efter en kort pause med kaffe og kage, så blev det tid til personvalg. Det blev ikke til nogen ændringer i bestyrelsen. Claus Bakkeløkken Bunk fra Aalborg blev genvalgt som formand for partiet i det nordjyske.

Som en afrundning trådte vores nordjyske folketingsmedlem og gruppeformand i regionsrådet — Per Larsen — frem. Det blev til en orientering om forskellige landspolitiske sager – set med nordjyske briller. Per Larsen gav desuden en detaljeret og nuanceret beskrivelse af sagen om lægevagterne i regionsrådet samt en status på nordjyske sager i Folketinget.

Alt i alt en god aften.