Det konservative valg i Aalborg Kommune

Den 16. november 2021 var der kommunalvalg. I Aalborg Kommune fik Det Konservative Folkeparti et rigtigt godt valg. Fire medlemmer og en rådmandspost blev det til. I august 2023 blev Byrådsgruppen udvidet fra fire til fem, da Rikke Pedersen valgte at melde sig ind hos os.

Aalborg Konservatives mærkesager:

1) Ældre, syge og handicappede har brug for værdig pleje og respekt for individet 

Bare fordi vi bliver ældre, bliver vi ikke ens. Velfærd er også det frie valg. Ældre er gamle nok til at bestemme selv, og ældre skal kunne vælge mellem forskellige tilbud. Vi mener, at ressourcerne skal udnyttes klogt, og at vi skal have de bedste til det vigtigste arbejde. 

2) Grøn omstilling og vækst går hånd i hånd. Vi vil arbejde for reel bæredygtighed 

Vi insisterer på et helhedsblik, sund økonomi og gode løsninger for alle parter. Vi siger konsekvent nej til dyre prestigeprojekter uden egentlig effekt, men ja til effektive løsninger til gavn for klima og miljø. 

3) Vores sundhed er vigtig, og vi skal forebygge med bevægelse 

Vi vil målrette samarbejdet med foreningerne for at skabe mere fysisk aktivitet, gerne i fællesskab med andre. Det er både sundt og en god investering for os alle. Vi skal sikre god rehabilitering for at støtte borgerne til et liv med bedre sundhed og højere livskvalitet, uanset alder

4) Vi skal have kortere skoledage og plads til fritid, så der er tid til at være barn 

Vi vil give skolelederne, lærerne og pædagogerne gode rammer for at tilrettelægge med fokus på både faglighed og forskellighed. Det giver høj faglighed i skolerne. Vidste du at byrådet ikke støttede læreres og pædagogers efteruddannelse i budgetforhandlingerne i 2020? Konservative stillede forslag om det, men Socialdemokraterne stemte imod. 

5) Færre afgifter giver flere arbejdspladser 

Det gavner væksten og økonomien hos den enkelte familie, hvis Aalborg bliver mere erhvervsvenlig. Alle har nemlig fordel af, at Aalborg er på lystavlen når virksomhederne søger arbejdskraft og ved udflytning af statslige arbejdspladser. Som den eneste nordjyske kommune opkræver Aalborg dækningsafgift fra virksomheder udover ejendomsbeskatning. Det kostede virksomhederne 88 mio. kr. i 2020. Konservative vil stoppe denne opkrævning straks. 

6) Der er brug for udvikling i både Aalborg og omegnsbyerne 

Vi vil arbejde for bedre beslutninger, så vi undgår flere sager hvor der bygges for højt og for tæt i Aalborg midtby og der bliver kaos i trafikken. Omegnsbyerne skal have gode vilkår og blomstre – ellers afvikles de. 

Kommunalvalg – hvad er det?

Hver fjerde år er der kommunalvalg, hvor du som borger kan stemme og påvirke, hvem der i de kommende fire år skal drive din kommune. Du stemmer på en kandidat eller et parti, og din stemme er med til at bestemme, hvem der skal sidde i Aalborgs kommunalbestyrelse.

Kommunalvalget blev afholdt den 16. november 2021.

Næste kommunalvalg bliver afholdt 18. november 2025.