Medlemsblade

Den konservative vælgerforening udgiver – som udgangspunkt – medlemsbladet C-nyt Aalborg tre gange om året. Udgivelsen blev genoptaget i foråret 2017, og du kan læse bladene herunder.

Redaktion:
Jonas Søby Pedersen
Visionsvej 2, 6. sal, lejl. 3
9000 Aalborg
aalborg@konservative.dk

Vinter/forår 2020

Efterår 2018

Forår 2018

Efterår 2017 - KV17

Forår 2017